júl
2021

Rozširovanie optickej siete

Našou optickou infraštruktúrou sme pokryli v poradí už štvrtú obec ŽIRANY.