máj
2008

Sťahovanie kancelárií

Oficiálne zahájená integrácia siete SACNET do skupiny NEVERNET, ktorá skončí 1.6.2008.
Kancelárie boli presťahované do priestorov PD Neverice v obci Neverice.