december
2021

Akvizícia TVAN net a investície do nehnuteľností

Aktuálne sme spustili integráciu optickej siete postavenej v obci Sľažany spoločnosťou Tvan.sk s.r.o. do našej infraštruktúry a informačného systému. Celá sieť spolu so všetkými klientmi by mala prejsť pod správu spol. NEVERNET najneskôr do 31.3.2022.

Paralelne smerujeme naše investície aj do realít – pokračujeme vo výstavbe administratívnej budovy a skladu v Jelenci. V priebehu tohto roka sa nám podarilo postaviť hrubú stavbu a zastrešiť.