máj
2014

Ďalší člen v NN tíme

Rád by som medzi nami oficiálne privítal novú kolegyňu Ivetu Fridrichovú, ktorá od Februára získavala potrebnú prax a momentálne obsadí klúčovú pozíciu pre styk so zákazníkom, podporovať bude tiež účtovnú agendu.