Databáza neplatičov

V databáze neplatičov uverejnenej nasledovne na tejto stránke evidujeme klientov siete NEVERNET voči ktorým je dlhšiu dobu zaznamenaná neuhradená pohladávka.

Po neuhradení pohladávky v náhradnej lehote prejdú údaje o týchto klientoch do Centrálneho registru dlžníkov Slovenskej republiky a pre konkrétneho človeka možu znamenať znemožnenie nákupu na splátky, vybavenie pôžičky… atp.

aktualizované 20.8.2015

Andráško Róbert, Žirany, 45
B & Š, s.r.o., IČO: 44 559 607, Nitra, Mostná 72
Balková Mária, Kolinany, Vinohradská 336
Balková Marta, Žirany, 369
Balogh Marek, Nitra – Drážovce, Pri Škole 7
Baštrnáková Gabriela, Neverice, Slávičia 81
Baumeistrová Monika, Sľažany, 647
Blaho Štefan, Jelenec, Horný Koniec 517
Boďo Viliam, Nová Ves nad Žitavou, 213
Daniš Ľuboš, Ladice, Dolný Koniec 288
Delia Neacsu Ing., Handlová, Lipová 6/310
Demeter Ján, Ladice, Hlavná 156
Foldessi Jozef, Žirany, 390
Gazda Marek, Kolíňany, Čerešňová 56
Harvánek Michal, Kolínany, 246
Horňáček Boris, Štitáre, Pod Žibricou 2
Hunka Lukáš, Jelenec, 489
Ivanička Jozef, Tesárske Mlyňany, Hlavná 459
Juraj Černák – Plus Service, IČO: 41 982 134, Slepčany, Hlavná 252
Karabinošová Beáta, Nitra, Partizánska 57
Klimčík Stanislav, Ladice, Hlavná 37
Kľučiar Branislav, Vieska nad Žitavou, 120
Klúčovský Martin, Beladice, Hlavná 107
Konečná Magdaléna, Zlaté Moravce, Duklianska 2
Koprda Juraj, Slepčany, Staničná 14
Kováč Ladislav, Žirany, Hlavná 290
Kozár Marián, Beladice, Hlavná 747
Kozlíková Zita, Kolíňany, Námestie L. A. Aranya 454
Krajčovičová Katarína, Žirany, 343
Kresová Anna, Žirany, 80
Ledvoň Jiří, Ostrava, Gerasimovova 1786/12
Lepjak Marta, Ladice, Za Humnami 23
Lipnický Marián, Tesárske Mlyňany, Hlavná 87
Mikula Marek, Zlaté Moravce, Mojmírova 9
Minár Miroslav, Neverice, Školská 222
Miroslav Minár MM Masáže, Neverice, Školská 222
Molnár Peter, Štiráre, Fábryho 366/42
Molnárová Renáta, Kolíňany, Čerešnová 63
Murko Alexander, Jelenec, Dolná 424
Nagyová Eva, Beladice, Pánska 467
Nebehajová Petronela, Kostoľany pod Tribečom, 48
Paučeková Marcela, Skýcov, Mierová 336
Petrovič Peter, Zlaté Moravce, Smetanová 12
Rader, s.r.o. (LUNA NR, s.r.o.), IČO: 44 783 710, Trnava, Sladovnícka 15
Rajtárová Mária, Zlaté Moravce, Brezová 12
Rusnák Roman, Handlová, Námestie baníkov 4
Samková Helena, Jelenec, Horná 489
Sárka Peter, Tesárske Mlyňany, Školská 610/11
Spačilová Miroslava, Nitra, Tokajská 6
Širgel Anton, Nitra, Oskorušová 5
Šona Karol, Beladice, Pánska 466
Šoltés Gabriel, Nitra, Svätourbanská 35
Štefančík Július, Kolíňany, 334
Toráčová Mária, Jelenec, 489
Sýkorová Mária, Slažany, Lúky 494
Tóthová Helena, Jelenec, Dolná 454
Závodný Igor, Beladice, Gaštanova 197
Zedek Miroslav – ELZED, Handlová, J. L. Bellu 1324/1