február
2008

Dcérska spoločnosť

Založená dcérska spol. NEVERNET Slovakia, s.r.o., ktorá po plánovanej integrácií siete SACNET do ISP skupiny NEVERNET prevezme všetky jej záväzky. Jej pôsobenie bude tiež v oblasti naberania nových klientov a podpory rovnako súčastných ako aj nových klientov ISP skupiny NEVERNET.