máj
2013

Dobré správy

Úspešné absolvovanie výberového konania TÚSR na pridelenie frekvencií FWA 10GHz pre okres Nitra.

Pokrytá obec Jedľové Kostoľany.

NEVERNET zaregistrovaný v komunite RIPE NCC – Network Coordination Centre. Dôvodom bolo pridelenie nezávislých internetových zdrojov AS, IPv6 a IPv4 pre náš ďalši rozvoj.