júl
2017

Lokálne upgrady a rozšírenie pokrytia

V poslednom období prioritne pracujeme na transformovaní našej pôvodnej chrbtovej siete, ktorá bola vybudovaná ešte vo voľnom 5GHz pásme. Cieľom je mať chrbticu postavenú na garantovaných rádiových spojoch. Konkrétne boli nahradené a zrekonštruované nasledovné prepojenia:

DOLNÉ OBDOKOVCE, farma Hybrav DOLNÉ OBDOKOVCE obec
DOLNÉ OBDOKOVCE, farma Hybrav NITRA Radová ul. (kapacitný upgrade SW)
TESÁRSKE MLYŇANY vodojem AGRO ZLATÉ MORAVCE GJK (kapacitný upgrade + nový HW – SIAE 17GHz)
TESÁRSKE MLYŇANY vodojem AGRO SLEPČANY OÚ (upgrade pôvodnej lokálnej trasy na Slepčany bytovky)
SLAŽANY vodojem PD SLAŽANY sýpka MIRAMIX

Ďalej sme rozšírili naše pokrytie v týchto lokalitách:

SKÝCOV – budova ZŠ
ČAKAJOVCE – rodinný dom č.394 (zriadené pre JAGUAR/LAND ROVER, PS COMP)