marec
2020

Mimoriadna situácia na SR – KORONAVÍRUS

Vzhľadom k súčastnej nepriaznivej situacií v súvislosti s ochorením COVID-19 sme sa po interných konzultáciách rozhodli vstúpiť do obmedzeného pracovného režimu. Pre našich klientov to môže znamenať napr. dlhšie čakacie doby pri vybavovaní servisov a pri realizácií nových pripojení, úplné odloženie termínu v prípadoch návratu klienta zo zahraničia alebo pozitívneho výsledku testu, osobné náštevy našej kancelarie po len predchádzajúcej telefonickej dohode a v nevyhnutných prípadoch … Pre ďalšie informácie nás kontaktujte elektronicky, prípadne telefonicky.

Snažte sa všetci držať v izolacií a dbajte na dodržiavanie inštrukcií a doporučení našich úradov, aby sa nám to celé podarilo čo najrýchlejšie prekonať bez veľkej újmy hlavne na zdraví!