február
2022

Navýšenie konektivity a rozšírenie pokrytia

NEVERNET upgradoval z 3,4 Gbit/s -> 4 Gbit/s (NR 2G + ZM 2G)

Nový POP sa nám podarilo vybudovať v Nitre časť Krškany, ide o murovaný komín s výškou cca 70m – pre viac info vid mapu pokrytia.

Samozrejme všeobecne pracujeme na výmenách RR spojov na chrbtici a nasadzovaní záložných riešení IMCO – tentoraz to boli napr. popy ZM Hviezdoslavova ul. a OcÚ Slepčany.