október
2005

Nevernet pripojený do siete sietí – Internetu

Nevernet pripojený do siete sietí – Internetu – 128kbit/s. Je to pre nás významný krok, ktorý prinesie kopec nových možností… Ja vás len upozorním na zvýšené ohrozenie dat vo vašom PC, takže inštalujte antiviry a zapínajte firewally.