január
2007

NEVERNET, s.r.o.

Sieť Nevernet zaregistrovaná v obchodnom registry Slovenskej Republiky ako NEVERNET, s.r.o.
Týmto by som rád upozornil na neplatnosť zmluvných dokumentov, ktoré sa viažu k fyzickej osobe Frederik Bednár a hlavne všetkým poprial veľa zdravia a štastia v Novom roku!