október
2012

Nonstop SMS brána pre poruchy

Zmenili sme proces nahlasovania porúch. Teraz môžete nahlásiť poruchu kedykoľvek – 24/7 – a to formou SMS na tel. číslo 0948 868 386 v tvare: číslo Vašej zmluvy (napr.2012000001), meno a priezvisko (napr. Ján Novotný), adresa pripojenia (napr. Neverice, Potočná 250), stručný popis poruchy (napr. nefunkčný internet, spomalený internet a pod).