apríl
2017

Nové upgrady na chrbtovej sieti!

Vzhľadom na neustále zvyšujúce sa nároky v lokalite Malý a Veľký Lapáš, bolo treba navýšiť aktuálnu kapacitu 100Mbit, ktorá bola zabezpečená licencovaným prepojom NEC pasolink, nasadením riešenia od spoločnosti SIAE s kapacitou 450Mbit!

Upgrade neobyšiel ani obec Skýcov, kde bol lokálny 10GHz prepoj nahradený licencovaným NECom.