október
2015

Nový operátor SWAN, upgrade chrbtice a konektivity

NEVERNET zriadil v Nitre nový POP v ktorom sa prepojil s optickou infraštruktúrou spoločnosti SWAN, a.s. Uvedené prepojenie s kapacitou 500Mbps bude slúžit ako primárna linka pre našu siet.
Celková kapacita spojenia s INTERNETom bola navýšená na 800Mbps!

Nezaháľame ani v budovaní profesionálnej chrbtovej siete na licencovaných zariadeniach. Prerobené boli POHRANICE a spoj na MALANTU sme nahradili NECom s kapacitou 100Mbps.

Porkytá bola tiež rekreačná oblasť obce Jelenec – REMITÁŽ.