máj
2022

Nový zemný optický prepoj a iné

V tomto období sme zrealizovali a spustili plánovanú zemnú optickú trasu o dĺžke cca 2km, ktorou sa prepojila optická sieť v rekreačnej oblasti Remitáž s obcou Jelenec.

Zmena majiteľa PPD Inovec Volkovce, tiež iniciovala presunutie 5GHz vysielača pre obec Volkovce z vodojemu PPD na neďaleký lom Čierne Kľačany – IS LOM Maglovec.

Tiež sme osádzali niekoľko ocelových stĺpov v obci Slažany a Neverice potrebných pre naše vzdušné optické vedenia.