september
2020

Ďalšie budovanie optiky !

Naša optická sieť bola spustená v obci HOSTIE.