október
2014

Upgrade chrbtovej siete

V tomto období sme nahradili pôvodné 5Ghz spojenia vo vybraných lokalitách licencovanými prepojmi s vysšou a hlavne garantovanou kapacitou.

TESÁRSKE MLYŇANY, KOLÍŇANY, VEĽKÝ LAPÁŠ, POHRANICE boli pripojené rýchlosťou 100Mbit,
použitá technológia NEC pasolink.
BELADICE pripojené rýchlosťou 360Mbit, kde sa nasadil RAy od spolocnosti RACOM.
Upgrade dostali tiež SLEPČANY, kde sme dočasne použili ALCOMU MP600 s kapacitou 660Mbit – ktorá bude do budúcna nahradená pravdepodobne technológiou NEC.

Upgrade samozrejme pripravujeme aj pre ďalšie lokality.