október
2008

Upgrade topológie siete

Upgrade pôvodnej SAC-topológie pre lokality: Žitavany, Slepčany, Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou. Nové riešenie prinesie hlavne kratšiu a stabilnejšiu trasu k optickej infraštruktúre pre spomenuté lokality.