október
2021

Výstavba zemnej optiky!

S podporou obcí a ZSD sme začali budovať hlavne vzdušné optické vedenia, ktoré ťaháme až k našim klientom do domov – FTTH.
Po vlastnej osi sa však snažíme budovať aj zemné optické siete – pilotný projekt môžete vidieť na novopostavených uliciach v obci JELENEC v lokalite nad základnou školou / ul. školská.

Dobrou správou je tiež, že naša spoločnosť získala územné rozhodnutia aj pre ďalšie zemné optické trasy, ktorých výstavbu plánujeme v priebehu nastávajúceho roku 2022. Konkrétne ide o prepojenie obcí JELENEC – NEVERICE a pripojenie rekreačnej oblasti Remitáž v obci JELENEC k chrbtovej optickej sieti obce JELENEC.