november
2016

Záložná konektivita a zvýšenie pokrytia!

Otvorením nového POPu v Zlatých Moravciach sme získali ďalšie miesto, kde je naša siet prepojená s optickou infraštruktúrou. Takéto riešenie sme už v minulosti prevádzkovali, avšak tentokrát ponecháme aj pôvodného dodávatela, čim získame dvoch nezávyslých dodavatelov konektivity, čo prispeje k zníženiu pravdepodobnosťi výpadku našich služieb.
Náš ďalší, staro-nový dodávateľ Energotel, a.s., kapacita 600Mbps.

Vybudovanie ďalšieho vysielača pre obec Jedľové Kostoľany na novej bytovke. Presné umiestnenie nájdete na mapke na úvodnej stránke.