september
2014

Zmena ISP, upgrade konektivity

Po rekonštrukcií POPu Dolné Obdokovce – vodojem, farma HYBRAV sme sa rozhodli priviesť sem aj primárnu konektivitu od nového dodavateľa Komnet via ŽSR-ŽT v kapacite 500Mbit/s.

Použitá bola technológia Ericsson MINI-LINK CN 510 R2 11GHz s anténou HPX 0.9m, kapacita 450Mbps s prípravou pre rozšírenie na XPIC 2x450Mbps.