marec
2012

Zmena topológie

Zásadná zmena topológie, ktorá spočívala v integracií našich predávacích bodov do jedného v ZM. Rovnako bola vymenená naša chrbtová siet postavená na 5GHz technológií za technológiu fungujúcu v licencovaných pásmach s garantovanými prenosovými rýchlostami.