apríl
2009

Zvýšenie pokrytia

Pokrytá obec Mankovce v poradí 23. lokalita!