november
2015

Zvýšenie pokrytia

Nevernet rozširuje svoje pokrytie o ďalšiu obec TAJNÁ.