október
2021

Výstavba zemnej optiky!

S podporou obcí a ZSD sme začali budovať hlavne vzdušné optické vedenia, ktoré ťaháme až k našim klientom do domov – FTTH.
Po vlastnej osi sa však snažíme budovať aj zemné optické siete – pilotný projekt môžete vidieť na novopostavených uliciach v obci JELENEC v lokalite nad základnou školou / ul. školská.

Dobrou správou je tiež, že naša spoločnosť získala územné rozhodnutia aj pre ďalšie zemné optické trasy, ktorých výstavbu plánujeme v priebehu nastávajúceho roku 2022. Konkrétne ide o prepojenie obcí JELENEC – NEVERICE a pripojenie rekreačnej oblasti Remitáž v obci JELENEC k chrbtovej optickej sieti obce JELENEC.

september
2021

Projekty WiFi pre Teba

Je pre nás samozrejmosťou podporovať obce poskytnutím konektivity pre obecné inštitúty, prípadne projekty ako je aj projekt – wifi pre teba – v obciach NEVERICE a BELADICE.

júl
2021

Rozširovanie optickej siete

Našou optickou infraštruktúrou sme pokryli v poradí už štvrtú obec ŽIRANY.

apríl
2021

Upgrady na chrbtici

DOLNÉ OBDOKOVCE obec – DOLNÉ OBDOKOVCE bytovky (MikroTik 60GHz, 2Gbps)
DOLNÉ OBDOKOVCE, farma Hybrav – DOLNÉ OBDOKOVCE obec (SIAE 23GHz, 450Mbps)
DOLNÉ OBDOKOVCE, farma Hybrav – NITRA Radová ul. (ERICSSON 80GHz, 2/10Gbps)
NITRA Radová ul. – NITRA Podhájska ul. (ERICSSON 80GHz, 2/10Gbps)
POHRANICE – NITRA Malanta (SIAE 17GHz, 450Mbps)
JELENEC VPP – JELENEC Remitáž (SIAE 24GHz, 450Mbps)
JELENEC PD – LADICE (ERICSSON 80GHz, 2/10Gbps)
LADICE – SĽAŽANY (ERICSSON 80GHz, 2/10Gbps)

Nasadené záložné systémy napájania IMCO v lokalitách ŽITAVANY, JELENEC-Remitáž a HOSTIE.

Ukončenie spolupráce s PS COMP (akvizícia OBECNÉ SIETE).

február
2021

Konektivita NEVERNET

NEVERNET upgradoval z 3 Gbit/s -> 3,4 Gbit/s (NR 2G + ZM 1,4G)

BELADICE vodojem – SLAŽANY vodojem (SIAE, 450Mbps)
BELADICE vodojem – BELADICE bytovky hlavná ul. (MikroTik 60GHz, 2Gbps)

Rovnako aktualizovany bol aj nas FW a zdroje RIPE – AS 60829:
5.22.154.0/24 __|__ 188.95.151.0/24 __|__ 45.156.113.0/24 __|__ 2001:67c:170c::/48

január
2021

Štastný a hlavne zdravý Nový rok 2021!

Myslím že tentokrát nový rok nezačal úplne ideálne, situáciu komplikuje hlavne neutíchajúca a ešte intenzívnejšie skloňovaná korona kríza, ktorá znovu udrela v druhej vlne. My však rozhodne neklesáme na duchu a pracujeme s nasadením ďalej – v tomto nám pomáha tiež fakt, že naše odvetvie nebolo zasiahnuté až tak ako niektoré iné.

Sústredíme sa hlavne na naše ciele ohladne výstavby vzdušných ale aj zemných optických sietí, implementácie záložných systémov, protokolu IPv6, RR licencovaných spojov a ďalších, ktoré vedú k napĺňaniu stále narastujúcim požiadavkám našich klientov ohľadne kapacity, stability a bezpečnosti našej siete.
Vstúpili sme tiež do náročných jednaní so spoločnostou ZSE-D, ktorej podperné body slúžiace primárne pre distribúciu elektriny, možu rovnako poslúžiť aj pre flexibilnú výstavbu vzdušných dátových sietí a efektívne tak zvyšovať dostupnosť digitálnych služieb k čomu nás zaväzuje a čo aj priamo podporuje EÚ. Naviac rovnaké prevedenie výstavby takýchto sietí, ktorých podmienky sa aktuálne snažíme v spolupráci so ZSE-D nastaviť už dlhodobo funguje v spoločnostiach SSD a VSD na strednom a východnom Slovensku.

september
2020

Ďalšie budovanie optiky !

Naša optická sieť bola spustená v obci HOSTIE.

jún
2020

Nová lokalita, rozšírenie pokrytia OPTICKOU infraštruktúrou !

Vždy sa snažíme držať krok s dobou a prinášať najnovšie technógie v oblasti informačných systémov. Optické datové siete sú nepochybne vrcholom modernej, rýchlej a v neposlednom rade bezpečnej komunikácie. Práve preto majú optické vlákna našu pozornosť už dlhodobo, avšak všeobecná dostupnosť ako aj naše možnosti budovania takýchto stavieb sa začali zlepšovať prakticky nedávno. Z uvedených dôvodov teda začíname viac a viac investovať do pokrytia obcí týmto stabilným a bezkonkurenčným pripojením k INTERNETU a digitálnej TV.

Aktuálne sa nám podarilo transformovať našu pôvodnú rádiovú sieť v ďalšej, poradí druhej obci NEVERICE a v procese výstavby máme novú obec HOSTIE, kde odhadujeme spustenie optickej siete onedlho – leto, jeseň 2020.

Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru!

máj
2020

Príprava priestorov v obci JELENEC

Po dlhšom odmlčaní myšlienky vlastných priestorov a investície do nehnuteľnosti, sa nám k nej po birokratickom maratóne opäť podarilo vrátiť. Na hlavnej ul. v Jelenci za poštou boli vybudované základy pre naše nové kancelárie a sklad!

marec
2020

Mimoriadna situácia na SR – KORONAVÍRUS

Vzhľadom k súčastnej nepriaznivej situacií v súvislosti s ochorením COVID-19 sme sa po interných konzultáciách rozhodli vstúpiť do obmedzeného pracovného režimu. Pre našich klientov to môže znamenať napr. dlhšie čakacie doby pri vybavovaní servisov a pri realizácií nových pripojení, úplné odloženie termínu v prípadoch návratu klienta zo zahraničia alebo pozitívneho výsledku testu, osobné náštevy našej kancelarie po len predchádzajúcej telefonickej dohode a v nevyhnutných prípadoch … Pre ďalšie informácie nás kontaktujte elektronicky, prípadne telefonicky.

Snažte sa všetci držať v izolacií a dbajte na dodržiavanie inštrukcií a doporučení našich úradov, aby sa nám to celé podarilo čo najrýchlejšie prekonať bez veľkej újmy hlavne na zdraví!