december
2014

Záložný RR spoj, upgrade konektivity

Do našej siete sme nasadili záložné, priame prepojenie POPov Zlaté Moravce (GJK, SNP č.3) a Dolné Obdokovce (vodojem, farma HYBRAV), použitá technológia ERICSSON 13GHz, kapacita 360Mbps. Toto premostenie tiež pomáha pri rozdelení záťaže počas spičky na sieti.

Využili sme aj predpripravené rozšírenie primárnej konektivity o druhý kanál, celková kapacita našeho prepojenia do Internetu je teda 900Mbps!

Konektivita navýšená z 500 Mbit/s -> 600 Mbit/s.

november
2014

Pripojenie za 15€

Pri príležitosti 10. výročia našeho pôsobenia na trhu, ponúkame zriadenie našeho pripojenia v Decembri 2014 len za 15,- eur s dph! Samozrejme všetko bez viazanosti a ďalších obmedzení.

október
2014

Upgrade chrbtovej siete

V tomto období sme nahradili pôvodné 5Ghz spojenia vo vybraných lokalitách licencovanými prepojmi s vysšou a hlavne garantovanou kapacitou.

TESÁRSKE MLYŇANY, KOLÍŇANY, VEĽKÝ LAPÁŠ, POHRANICE boli pripojené rýchlosťou 100Mbit,
použitá technológia NEC pasolink.
BELADICE pripojené rýchlosťou 360Mbit, kde sa nasadil RAy od spolocnosti RACOM.
Upgrade dostali tiež SLEPČANY, kde sme dočasne použili ALCOMU MP600 s kapacitou 660Mbit – ktorá bude do budúcna nahradená pravdepodobne technológiou NEC.

Upgrade samozrejme pripravujeme aj pre ďalšie lokality.

september
2014

Zmena ISP, upgrade konektivity

Po rekonštrukcií POPu Dolné Obdokovce – vodojem, farma HYBRAV sme sa rozhodli priviesť sem aj primárnu konektivitu od nového dodavateľa Komnet via ŽSR-ŽT v kapacite 500Mbit/s.

Použitá bola technológia Ericsson MINI-LINK CN 510 R2 11GHz s anténou HPX 0.9m, kapacita 450Mbps s prípravou pre rozšírenie na XPIC 2x450Mbps.

júl
2014

Zvýšenie pokrytia

Pokryté obce Rišňovce a Čierne Kľačany!

V POPe Dolné Obdokovce – vodojem, farma HYBRAV bol umiestnený klimatizovaný skladový kontajner s objemom 10m3 a konektivitou do Internetu 450Mbps pre ďalší rozvoj našich hostingových a housingových služieb.

máj
2014

Ďalší člen v NN tíme

Rád by som medzi nami oficiálne privítal novú kolegyňu Ivetu Fridrichovú, ktorá od Februára získavala potrebnú prax a momentálne obsadí klúčovú pozíciu pre styk so zákazníkom, podporovať bude tiež účtovnú agendu.

apríl
2014

Novinky v sieti

Do našej siete bola nasadená úplná novinka od spoločnosti ERICSSON, spoj v 18GHz pásme PT2020 s kapacitou 450Mbps pripravený na XPIC.

Pôvodné 5GHz linky pre lokality LADICE a SKÝCOV nahradené licencovanými prepojmi.

február
2014

Upgrade na 660 Mbps

Upgrade prepojenia siete NEVERNET s optickou infraštruktúrou na kapacitu 660Mbps (konektivita do Internetu zostáva 300Mbps + burst do 660Mbps). Použitý hardware od spoločnosti ALCOMA, a.s.

Zrealizovaný prechod na NEVERNET IPv4, IPv6 (nová štandardná verejná IP 5.22.154.1). Update NEVERNET DNS serverov (ns.nevernet.sk IP 5.22.154.99, ns2.nevernet.sk IP 5.22.154.97).

Upgrade hlavného firewallu, nasadené zriadenie Cloud Core Router CCR1036 od spoločnosti MikroTik.

Implementácia licencovaných prepojení NEC pre lokality Žirany, Velčice.

október
2013

Zvýšenie pokrytia

Pokrytá obec Volkovce.

máj
2013

Dobré správy

Úspešné absolvovanie výberového konania TÚSR na pridelenie frekvencií FWA 10GHz pre okres Nitra.

Pokrytá obec Jedľové Kostoľany.

NEVERNET zaregistrovaný v komunite RIPE NCC – Network Coordination Centre. Dôvodom bolo pridelenie nezávislých internetových zdrojov AS, IPv6 a IPv4 pre náš ďalši rozvoj.