Nový cenník !

Nižšie môžete nájsť aktualizovaný cenník skupiny NEVERNET, ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2022. Podmienky pre našich stávajúcich zákazníkov zostávajú NEZMENENÉ – v prípadoch kedy bude nová ponuka výhodnejšia oproti stávajúcej dôjde k automatickému navýšeniu prenosových rýchlostí za nezmenenú cenu. Samozrejme všetky naše programy zostávajú bez časových a dátových (tzv. FUP) obmedzení ! Ďakujeme všetkým za prejavenú […]

Viac

Spustenie nových optických sietí

V auguste sme konečne dokončili náročnú rekonštrukciu optiky Slažany, ktorá teraz umožňuje pripájanie ďalších klientov a je súčasťou infraštruktúry NEVERNET. NEVERNET spustil optiku aj v ďalšej obci SLEPČANY. Upgrade RR spoja Vieska nad Žitavou, dom smútku – KOLÍŇANY vodojem (SAF Lumina 13GHz, 180/360Mbps). Prebiehajúce sú aj stavebné práce na projekte “Administratívna budova a Sklad” Jelenec.

Viac

Rekonštrukcia vodojemu TM, upgrade Drážovce

Celková rekonštrukcia hliníkového plášťa vodojemu Agrospol Tesárske Mlyňany a upgrade RR prepojenia pre obec DRÁŽOVCE – NITRA Bažant (SIAE 17GHz, 500Mbit).

Viac

Nový zemný optický prepoj a iné

V tomto období sme zrealizovali a spustili plánovanú zemnú optickú trasu o dĺžke cca 2km, ktorou sa prepojila optická sieť v rekreačnej oblasti Remitáž s obcou Jelenec. Zmena majiteľa PPD Inovec Volkovce, tiež iniciovala presunutie 5GHz vysielača pre obec Volkovce z vodojemu PPD na neďaleký lom Čierne Kľačany – IS LOM Maglovec. Tiež sme osádzali […]

Viac

Navýšenie konektivity a rozšírenie pokrytia

NEVERNET upgradoval z 3,4 Gbit/s -> 4 Gbit/s (NR 2G + ZM 2G) Nový POP sa nám podarilo vybudovať v Nitre časť Krškany, ide o murovaný komín s výškou cca 70m – pre viac info vid mapu pokrytia. Samozrejme všeobecne pracujeme na výmenách RR spojov na chrbtici a nasadzovaní záložných riešení IMCO – tentoraz to […]

Viac

Akvizícia TVAN net a investície do nehnuteľností

Aktuálne sme spustili integráciu optickej siete postavenej v obci Sľažany spoločnosťou Tvan.sk s.r.o. do našej infraštruktúry a informačného systému. Celá sieť spolu so všetkými klientmi by mala prejsť pod správu spol. NEVERNET najneskôr do 31.3.2022. Paralelne smerujeme naše investície aj do realít – presnejšie, pokračujeme vo výstavbe administratívnej budovy a skladu v Jelenci. V priebehu […]

Viac

Výstavba zemnej optiky!

S podporou obcí a ZSD sme začali budovať hlavne vzdušné optické vedenia, ktoré ťaháme až k našim klientom do domov – FTTH. Po vlastnej osi sa však snažíme budovať aj zemné optické siete – pilotný projekt môžete vidieť na novopostavených uliciach v obci JELENEC v lokalite nad základnou školou / ul. školská. Dobrou správou je […]

Viac

Projekty WiFi pre Teba

Je pre nás samozrejmosťou podporovať obce poskytnutím konektivity pre obecné inštitúty, prípadne projekty ako je aj projekt – wifi pre teba – v obciach NEVERICE a BELADICE.

Viac

Rozširovanie optickej siete

Našou optickou infraštruktúrou sme pokryli v poradí už štvrtú obec ŽIRANY.

Viac

Upgrady na chrbtici

DOLNÉ OBDOKOVCE obec – DOLNÉ OBDOKOVCE bytovky (MikroTik 60GHz, 2Gbps) DOLNÉ OBDOKOVCE, farma Hybrav – DOLNÉ OBDOKOVCE obec (SIAE 23GHz, 450Mbps) DOLNÉ OBDOKOVCE, farma Hybrav – NITRA Radová ul. (ERICSSON 80GHz, 2/10Gbps) NITRA Radová ul. – NITRA Podhájska ul. (ERICSSON 80GHz, 2/10Gbps) POHRANICE – NITRA Malanta (SIAE 17GHz, 450Mbps) JELENEC VPP – JELENEC Remitáž (SIAE […]

Viac